بلیط هواپیما

تور7شب و 8 روز کوالالامپور
7 7 شب Kuala Lumpur
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

2.920.000 تومان

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

5.890.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

5.170.000 تومان

تور مالزی ویژه نوروز 97
7 7 شب Kuala Lumpur
تور مالزی ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

12.150.000 تومان

تور مالزی 7 شب ویژه نوروز 97
7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور مالزی 7 شب ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

6.300.000 تومان

تور مالزی سنگاپور ویژه نوروز 97
7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور مالزی سنگاپور ویژه نوروز 97
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • صبحانهصبحانه
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

16.200.000 تومان

تور7شب و 8 روز کوالالامپور
7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور7شب و 8 روز کوالالامپور
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • گشت نیم روزه شهریگشت نیم روزه شهری
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • صبحانهصبحانه
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

2.600.000 تومان

تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب Langkawi
تور 4 شب کوالالامپور 3 شب لنگکاوی
 • ترانسفر فرودگاهیترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

5.750.000 تومان

تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
7 4 شب Kuala Lumpur ---> 3 شب سنگاپور
تور 4شب کوالالامپور و 3 شب سنگاپور
 • راهنمای فارسی زبانراهنمای فارسی زبان
 • اقامت در هتل اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشتبلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر بین شهریترانسفر بین شهری
 • موارد دیگر
از تاریخ
شروع قیمت برای هر نفر از :

4.580.000 تومان

منو